رادیو ظریر

ظریر: مناره‌ای که بدان راه شناسند
رادیو ظریر

در هر اپیزود رادیو ظریر به بیان یک موضوع مرتبط با معماری می‌پردازیم و سعی می‌کنیم آن موضوع را از جنبه‌های مختلفی بررسی کنیم.

در رسانه‌ها ببینید

رادیو ظریر

ظریر: مناره‌ای که بدان راه شناسند

دعوت به همکاری

يكشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۹۹

زمان پر کردن فرم: 10 دقیقه

رادیو ظریر تصمیم دارد که فعالیت‌های رسانه‌ای خود را در قالب کار گروهی ادامه دهد. چنانچه شما تمایل دارید در این گروه باشید، لطفاً فرمی که در این پست قرار گرفته را پر کنید. در صورتی‌که کسانی را می‌شناسید که مایل به همکاری با رادیو ظریر هستند، لطفاً فرم را برای آن‌ها نیز بفرستید.